ஒரு மாதத்திற்கு பாராளுமன்றம் ஒத்திவைப்பு - 3 ஆம் திகதி மீண்டும் கூடுகிறது

link: http://www.jaffnamuslim.com/2019/12/3_2.html title: ஒரு மாதத்திற்கு பாராளுமன்றம் ஒத்திவைப்பு - 3 ஆம் திகதி மீண்டும் கூடுகிறது
Mon, Dec 02 2019 17:00:22

0 Comments

Live Radio App

நேரடி வானொலி


சமூக வலைத்தளம்அரசியல் வீடியோ


வசந்தம் தொலைக்காட்சிஎம்மைப்பற்றி

நேர்மையான அரசியலின் மாற்று அரங்கம் - இது மக்களின் நியாயத்தராசு.
உங்களது செய்திகளை தராசு இணையத்தில் பதிவு செய்ய கீழுள்ள மின்னஞ்சலூடு தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

info@tharaasu.com