கொழும்பு 12 – ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் பழைய மாணவர் Light for Life குழுவினால் 1800 குடும்பங்களுக்கு உலருணவு பொதிகள் வழங்கி வைப்பு ..

id=id_d8e1_9d3a_701d_99ceகொழும்பு 12 – ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் பழைய மாணவர்கள் Light for Life குழு கொழும்பு 12 சுற்றுவட்டாரத்தில் வறுமை நிலையில் உள்ள சுமார் 1800 குடும்பங்களுக்கு உலருணவுப் பொதிகளை வழங்கிவைத்துள்ளனர். குறிப்பாக இந்த உலருணவுப் பொதிகள் ஹமீட் அல் ஹுசைனி கல்லூரியில் கல்வி கற்கும் வருமானம் குறைந்த  மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பெற்றுக்கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. link: https://www.madawalaenews.com/2020/03/hhh_68.html title: கொழும்பு 12 – ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் பழைய மாணவர் Light for Life குழுவினால் 1800 குடும்பங்களுக்கு உலருணவு பொதிகள் வழங்கி வைப்பு ..
Wed, Mar 25 2020 14:01:23

0 Comments

Live Radio App

நேரடி வானொலி


சமூக வலைத்தளம்அரசியல் வீடியோ


வசந்தம் தொலைக்காட்சிஎம்மைப்பற்றி

நேர்மையான அரசியலின் மாற்று அரங்கம் - இது மக்களின் நியாயத்தராசு.
உங்களது செய்திகளை தராசு இணையத்தில் பதிவு செய்ய கீழுள்ள மின்னஞ்சலூடு தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

info@tharaasu.com